Návrat da domácí stránku

3. Architektura klient-server


DOMŮ  |   ZAČÁTEK  |   PŘEDCHÁZEJÍCÍ  |   DALŠÍ

Tíha nasazené technologie musí ležet na serveru a nikoliv na klientovi. To znamená, že výstupní stránka musí být v maximální míře postavena na straně serveru. Použité technologie musí vytvořit bezpečný systém. To znamená, že systém musí být zabezpečen proti zhroucení, proti chybným a nevyhovujícím zápisům, proti neoprávněným zápisům, proti hackerům, proti úniku informací, atd.
DOMŮ  |   ZAČÁTEK  |   PŘEDCHÁZEJÍCÍ  |   DALŠÍ
Zpracoval © Petr Schauer, březen 2001
Aktualizováno: 09. 02. 2003, 19:32