Návrat da domácí stránku

6. SQL server MySQL a jeho administrace


DOMŮ  |   ZAČÁTEK  |   PŘEDCHÁZEJÍCÍ  |   DALŠÍ

Data by měla být uložena v relačních databázích (dále jen databáze), které jsou tvořeny navzájem propojitelnými (prolinkovanými) tabulkami. MySQL umožňuje: Databáze by měly být ošetřovány a využívány prostřednictvím Systému řízení báze dat (dále jen SŘBD) a s využitím databázového (SQL - Structured Query Language) serveru.
DOMŮ  |   ZAČÁTEK  |   PŘEDCHÁZEJÍCÍ  |   DALŠÍ
Zpracoval © Petr Schauer, březen 2001
Aktualizováno: 09. 02. 2003, 19:32